S skupnimi močmi dosegamo izjemne rezultate.

07 4810 100  07 4810 200

V okviru doseganja ciljev stalnega izboljševanja procesov, izboljšanja kakovosti, zmanjševanja stroškov dela ter omogočanja delavcu prijaznega okolja, smo v podjetju Resistec UPR d.o.o. & Co.k.d. razvili robotsko postajo, s katero smo odpravili ročno operacijo vstavljanja kontaktov v keramično telo in hkrati ročno fiksiranje kontaktov s cementno maso zamenjali z inovativnim postopkom izvajanja iste operacije z robotom. Istočasno smo odpravili ročno manipulacijo odlaganja izdelkov z robotskim na pladnje in nadomestili 100 % vizualno kontrolo z nadzorom preko strojnega vida (kamer).

 

TRAJNOSTNI UČINKI:

Glede na to da gre za procesno inovacijo, se trajni učinki kažejo predvsem pri nižjih stroških serijske proizvodnje in se odražajo v:

- izboljšavi ergonomije delovnega mesta, zmanjšanju monotonih ponavljajočih se gibov, s čimer je delovno mesto postalo primerno tudi za starejše delavce in delavce z lažjimi omejitvami;

- opustitvi triizmenskega dela in dela izven delovnega časa, saj višje kapacitete glede na srednjeročne prodajne napovedi zadostujejo za delo v dvoizmenskem ritmu;

  • zadovoljstvu zaposlenih, ki je glede na zgornje navedbe večje. To nam potrjuje, da smo na pravi poti postati zaposlenim prijazno podjetje, obenem pa s tem seže dober glas zaposlenih o podjetju tudi v lokalno okolje;

Podjetje je družbeno odgovorno ter v svoji strategiji usmerjeno v trajnostni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, zato vzpodbuja rešitve, ki poleg racionalizacij tudi celovito izboljšujejo pogoje dela in vplive na okolje.

Del poslovne strategije podjetja je iskanje optimalnih ter avtomatiziranih ali robotiziranih rešitev.

 

 

© RESISTEC UPR d.o.o. & CO. k.d., Metaltec d.o.o., ATHOS Elektrosistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.   Splošni pogoji  Politika zasebnosti