S skupnimi močmi dosegamo izjemne rezultate.

07 4810 100  07 4810 200

Konkurenčno mednarodno okolje zahteva od podjetij RESISTEC UPR d. o. o. & Co. k. d., ATHOS Elektrosistemi d. o. o. in METALTEC d. o. o. nenehna vlaganja v razvoj znanja in kompetentnost zaposlenih.

 

Visoke zahteve glede kakovosti izdelkov in prilagajanje sodobnim trendom industrializacije in avtomatizacije zahtevajo od zaposlenih stalno izobraževanje in usposabljanje. Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje poteka na različnih strokovnih področjih, kot so tehnologija brizganja termoplastov, robotizacija in sodobni pristopi avtomatizacije proizvodnje, in tudi na področju vodenja in osebnega razvoja, učenja tujih jezikov, predvsem nemščine, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti.


Sistem izobraževanja in usposabljanja deluje po internem sistemu, ki je skladen z zahtevami standardov. Večino usposabljanj organiziramo in izvajamo znotraj podjetij, dodatno izobraževanje pa za naše zaposlene organiziramo tudi pri specialističnih ponudnikih izobraževanj v Sloveniji in tujini.


Naše bodoče zaposlene, ki so vključeni v program kadrovskega štipendiranja, pa vključujemo v sistem praktičnega izobraževanja že v času študija.

© RESISTEC UPR d.o.o. & CO. k.d., Metaltec d.o.o., ATHOS Elektrosistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.   Splošni pogoji  Politika zasebnosti